17 Temmuz 2016 Pazar

AŞKIN YASASI ŞİDDETİN YASASIAŞKIN YASASI

ŞİDDETİN YASASI

(The Law of Love & The Law of Violance

Leo Nikolayeviç Tolstoy

Dedalus Kitap

Türkçesi: Pelin Arda

3. Baskı - Ocak 2015

111 sayfa


"Gerçek Hristiyanlık bu değil." diyor Tolstoy özetle.

Köleliğe, askerliğe, otoriteye, şiddete, dinsizliğe karşı çıkıyor. 

*

Zorlama ve baskıyla halkın değiştirilemeyeceğini, şiddetin işe yaramayacağını anlatıyor.

"Zorlama altında bulunanlar, bu yolla zorbalardan daha zayıf oldukları ve aksi takdirde başlarına geleceklerin korkusu yüzünden istemedikleri halde o şeyi yapacaklardır. Güçlenir güçlenmez, onlar da istemedikleri şeyi yapmayı bırakacaklar, bununla kalmayıp kendilerini ezenlere karşı yürüttükleri mücadeleyle ve onların yüzünden çektikleri acılarla bilendikleri için, önce zorbaların elinden kurtulup sonra bu defa da onlar iyi veya şart gördükleri şeyi yapmaları için muhaliflerini zorlayacaklardır." sf.19

Mesele, bilinçlerin değişmesi.

"Bilinçteki değişimlerden kaynaklanmayan, hayatın görünürdeki değişimleri insanların durumunu düzeltemez, aksine daha da kötüleştirir. Çocuk dövmeyi, işkenceyi ve köleliği hükümet kararıyla değil, o emirleri de meyve verecek olan insanların vicdanlarındaki değişimle önlemek mümkündür. Bilinç ne kadar değiştirilebilirse; yani insanların vicdanlarında şiddet kanununun yerine sevgi kanunu ne kadar geçirilebilirse ,hayat o kadar ıslah edilebilir." sf. 81

 Bu çerçevede idama da karşı.

"İdam edilen insanların sayısı hakkında her gün yayımlanan ve milyonlar tarafından okunan gazete haberleri hava durumu haberleri gibi bir etki gösteriyor." sf.23

Suçluyu yakalayıp onu öldüren sade vatandaşa da karşı. Bu sade vatandaşın vali ya da bir başka üst yönetici tarafından ödüllendirilmesine de.

Şiddetin her türlüsüne açıkça karşı yani.

Savaşlara da. 

Askerliğin Hristiyanlıkta yasaklandığını söylüyor. 

Özellikle Haçlı Seferleri Tolstoy'u çok kızdırmış. Çünkü askerliğin ve savaşın zaten dinen yasak olduğunu düşünüyor, bu savaşa bir de Haçlı Seferleri denerek dinin buna alet edilmesini "Hristiyanlıkla alay edercesine" diye değerlendiriyor. 

Ona göre kilise, yalanlar söyleyerek dini çarpıtıyor.

"İncil hem Kilisenin, hem de devletin otoritesini reddetmiştir. Artık Hristiyan dünyasının büyük çoğunluğu alışkanlık, otorite korkusu veya diğer şahsi eksenli amaçlarla Kilise ayinlerini zahiren uygulayarak, ama iç çelişkisini gördükleri Kilisenin öğretisine inanmadan yaşamışlardır. Giderek sayıları artan diğerleri ise mevcut dini artık kabul etmemiş ve 'bilim' adını verdikleri bir öğretinin etkisiyle her türlü dini bir safsata olarak görmüş; hayatlarında da şahsi içgüdülerden başka hiçbir şeyi yol gösterici olarak tanımamışlardır." sf.31

Evet, dinsizliğe de karşı.

"Kuş, nasıl kanatları olmadan uçamazsa, insan da imansız yaşamamıştır, yaşayamamıştır, yaşayamaz." sf. 87

Ona göre hep sevelim sevilelim.

"Sevgi saadettir; başkalarının bana olan sevgisi bir nimettir ve benim başkalarına olan sevgim daha büyük bir nimettir. En büyük saadet benim sadece beni sevenlere değil, (Hz.) İsa'nın dediği gibi benden nefret eden, beni inciten, bana kötülük edenlere de olan sevgimdir." sf.103

Gençlere tavsiyesi de şu:

"Bütün hataları, günahları ve tutkuları sonlandırarak sevginin arttırılmasını sağlamaya çalışın. İnsanların mutluluğunu ancak bu yolla arttırabilirsiniz." sf.107

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder